Velkommen

Hverdag igen i tandplejen?

Ikke helt, men den kommunale tandpleje er nu i gang med genåbningen efter nedlukningen grundet Corona. Vi er klar med vores sædvanlige tilbud, men der kan i starten være kapacitetsudfordringer grundet restriktive retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for at minimere smittespredning både på klinikker og i samfundet generelt.
Det omfatter både brug af værnemidler og det antal besøg, vi kan nå.
De, der har fået aflyst tider i nedlukningsperioden, vil få tilsendt nye tider, så hurtigt som muligt.
Vores telefon og mail er dog åben som normalt og angivet på hjemmesiden.

VIGTIGT

Vi modtager kun patienter på klinikkerne efter forudgående telefonisk aftale eller efter direkte tilsendt tid
Vi modtager ikke patienter på klinikkerne, der er syge, har symptomer eller kan være smittet med Coronavirus, dette gælder også disses ledsagere til besøget på klinikken.
Det gælder ligeledes, hvis medlemmer af patientens eller ledsageres husstand er syge, har symptomer eller kan være smittet med Coronavirus.
Symptomer på sygdom med Coronavirus er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød.
Er dette tilfældet, må man IKKE møde op på klinikken.
i stedet skal der meldes afbud til den aftalte eller fremsendte tid.

Vær desuden opmærksom på at vi IKKE behandler patienter, som har været ude at rejse til områder som ikke er åbnet endnu jf. udenrigsministeriets rejsevejledninger, før man har været i 14 dages karantæne.


OBS: det er pt. ikke muligt at benytte tidsbestilling på selvbetjeningen

Det er i Favrskov kommunale Tandpleje muligt at få tider til undersøgelse, behandling med mere i tidsrummet fra kl. 7.30 til kl. 16.30, fredage dog kun til kl. 15.00.
Se åbningstiderne for de enkelte klinikker i menuen ovenfor under punktet om Tandplejen

Selvbetjening

Book nødtid
Ændre/Aflyse en undersøgelsestid hos tandplejen
Opdater helbredsskema
Se beskeder fra tandplejen
Se tandjournal