Nyt om frit valgs ordningen

Børne- og ungetandpleje
Favrskov Kommunale Tandpleje tilbyder gratis tandpleje til alle kommunens børn og unge under 18 år. Det sker på kommunens egne tandklinikker, men man kan i stedet vælge at modtage behandlingen på en tandklinik i en anden kommune.

Børn og unge under 16 år har også den mulighed, at de kan vælge at blive behandlet i en privat tandlægepraksis efter eget valg. I så fald vil man selv skulle betale 35 procent af tandlægeregningen, mens kommunen dækker de resterende 65 procent. Hvis man ønsker at benytte et privat tandlægetilbud, skal barnets forældre inden første besøg hos den private tandlæge give den kommunale tandpleje besked om valget.

De 16-17-åriges kan frit vælge en privat tandlæge med fuld kommunal betaling i stedet for de kommunale klinikker. Også her skal den kommunale tandpleje orienteres inden behandlerskift.

Omsorgstandpleje
Favrskov Kommune tilbyder også tandpleje til borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud – det kaldes omsorgstandpleje. Den tilbydes på de kommunale tandklinikker eller i borgerens hjem i et samarbejde med HjemmeTandlægen.

Borgerne kan i stedet vælge at modtage omsorgstandplejen hos en privat tandlæge eller klinisk tandtekniker, og udgiften vil stadig blive afholdt af kommunen. Påbegyndelse af særligt kostbare behandlinger kræver dog, at man forinden har fået godkendt behandlingen af kommunen.

Specialtandpleje
Favrskov Kommune tilbyder et specialiseret tandplejetilbud – specialtandpleje – til borgere, der er sindslidende, psykisk udviklingshæmmede o.l., og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, privat tandpleje eller i omsorgstandplejen.

Nærmere oplysninger
Læs mere om Favrskov Kommunes tandplejetilbud på www.favrskovtandpleje.dk, eller ring og hør nærmere på tlf. 8964 4660.