Ny tandklinik i Ulstrup Sundhedscenter

Til forældre og børn med adresse
i postnumrene 8850 Bjerringbro og 8860 Ulstrup.

I forbindelse med at Favrskov kommune har opført et nyt sundhedscenter ved Ulstrup Skole har Favrskov kommunale Tandpleje indrettet en tandklinik i sundhedscenteret.

Børn og unge med adresse i ovenstående postnumre har som udgangspunkt været tilknyttet Tandklinikken på Skovvangskolen i Hammel med mindre andet har været aftalt.
Fremadrettet bliver det dog sådan at børn og unge med adresse i de to ovennævnte postnumre bliver tilknyttet den nye tandklinik i Ulstrup sundhedscenter.
Børn og unge som vi allerede har aftale om behandles på andre klinikker end ovennævnte fortsætter som hidtil med at gå på den klinik som er aftalt, med mindre tandplejen hører andet
Børn og unge som går på en skole hvor der er tilknyttet tandklinik og hvor barnet/den unge plejer at komme fortsætter også hidtil, med mindre tandplejen hører andet
Hvis Du/I ønsker at jeres barn skal tilknyttes en af tandplejens andre klinikker i stedet for tandklinikken i Ulstrup sundhedscenter skal Tandplejen have besked herom.

Tandklinikken i Ulstrup sundhedscenter forventes at blive taget i brug september 2017

Der vil på klinikken være mulighed for
– Alm. tandundersøgelse
– Alm. behandling
– Røntgenundersøgelser
– Mindre tandregulering med aftageligt apparatur
– Nødbehandlinger af generel karakter
– Nødbehandlinger i forbindelse med tandregulering

Der vil ikke være mulighed for, hvorfor dette henvises til en af tandplejens andre klinikker eller tandreguleringsklinikken i Hadsten.
– Aftryk
– Visitering til tandregulering
– Tandregulering med fast apparatur
– Protetik
– Rodbehandlinger

Vi er klar over at der kan ske fejl i forbindelse med at få flyttet tilknytninger på så mange patienter og hvis dette skulle ske beklager vi selvfølgelig.

Mvh
Favrskov kommunale Tandpleje